Alles wat je doet laat een voetafdruk achter in de wereld. Laten we daar samen een positieve afdruk van maken. The Positive Footprint is een beweging die binnen de veiligheidsbranche streeft naar transparante productie, een circulaire economie en een positieve impact op mens en planeet. 

Kies de weg vooruit

The Positive Footprint is ervan overtuigd dat duurzame en transparante productie in Europa de toekomst is. Van werkkleding tot veiligheidsschoenen, samen kunnen we ervoor zorgen dat veilig duurzaam wordt en duurzaam veilig. Dit vraagt om een ander perspectief en bewustzijn van alle betrokkenen in de branche. The Positive Footprint wil kennis delen, inspireren met praktijkvoorbeelden én positieve verandering aanjagen op basis van praktische richtlijnen. 

Het is tijd voor de volgende stap

Grondstoffen komen steeds verder onder druk te staan, met name in Europa. Veel productieketens zijn al sterk versnipperd, terwijl nog maar weinig producenten zicht hebben op wat er in hun supply cycle gebeurt. Wij willen grondstoffen optimaal benutten en hergebruiken en schone productie realiseren. Het doel is zonder afval en met meer kwaliteit bijdragen aan een circulaire en duurzame economie waarbij iedereen wint. 

Pak de regie

The Positive Footprint daagt leiders uit de industrie uit om weer eigenaar te worden van hun supply cycle. Alleen zo komen we tot een keten waarin elke partner de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de producten die zij produceert en waarin mens en omgeving met respect behandeld worden. Neem de regie terug en ga met ons de uitdaging aan: let’s make a positive footprint! 

Let's change
the game

Let's see the
bigger picture

Perspective
1

Doorzie het spoor van vernieling, ken het spoor van vernieuwing

Onderzoek en analyseer je keten: wat gebeurt daar? Met welke leveranciers werk je? Wat gaat er goed en waar zijn verbetermogelijkheden? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden bij de ketenpartners? Welke maatregelen nemen zij al voor een duurzamere bedrijfsvoering? Zijn er regionale leveranciers die dezelfde (of betere) mogelijkheden bieden? Kijk ook naar de impact van de materialen die je leveranciers momenteel gebruiken. Zijn hier al volgende gebruikstoepassingen van bekend? Of kun je beter andere materialen kiezen met het oog op hergebruik? En zijn deze materialen veilig voor de mensen om mee te werken?

"Bijna alle producten zijn gedesigned to fail"
Perspective
2

Organiseer 100% zicht en transparantie op grondstoffen en productie

Ga met je ketenpartners in gesprek om betere producten te creëren, met respect voor mens en milieu. Laat hen open communiceren over hun processen. Weet welke grondstoffen en producten in jouw producten zitten, waar de materialen zich bevinden, hoe de productieprocessen in elkaar steken, wat de milieu-impact is van deze processen en welke stoffen er worden gebruikt. Zorg dat je grip en regie krijgt op wat er in jouw supply cycle gebeurt. Verander waar nodig van koers. 

Perspective
3

Geef je producten een identiteit (materiaalpaspoort)

Een materiaalpaspoort maakt hergebruik overzichtelijk. Het brengt in kaart welke materialen in jouw producten verwerkt zijn. Na gebruik kunnen deze materialen opgenomen worden in een materialenbank.  Door je producten een identiteit te geven, kun je de materialen in de juiste stromen laten verwerken na gebruik. Ook kun je het materialenpaspoort makkelijk delen met partners en  klanten om de eigenschappen van  het product duidelijk te maken. Het materiaalpaspoort is ook essentieel om uiteindelijk de milieu-impact van  de producten te berekenen.

"Afval is niets meer dan een verzameling grondstoffen zonder identiteitsbewijs"

Let's redefine
design

Design
4

Ontwikkel op basis van een gebruiksduur die past bij het product

Kijk in de ontwerpfase naar de optimale gebruiksduur van het product. Soms is dit de langst mogelijke gebruiksduur, maar een lange gebruiksduur mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het product. Houd in gedachten dat grondstoffen hun waarde behouden  als ze op hetzelfde of een gelijkwaardig niveau hergebruikt worden. Bij dit principe kijk je naar de kwaliteit van de materialen, de wijze waarop de materialen in het product verwerkt worden en naar het onderhoud van de materialen in de gebruiksfase.

Design
5

Design to recycle (ontmantelbaar en ontwikkel met zuivere stromen)

Houd in de ontwerpfase al rekening met het hergebruik van de producten. Zorg dat alle componenten herwonnen kunnen worden na gebruik. Maak gebruik van hernieuwbare grondstoffen, ken op voorhand de volgende gebruikstoepassing van je materialen, zorg dat de producten makkelijk te ontmantelen zijn en werk zoveel mogelijk met zuivere materiaalstromen (monostromen). Je kunt ook minder onderdelen in een product verwerken, zodat het ontmantelen minder werk en tijd kost.

Design
6

Design met een zo hoog mogelijke hergebruikwaarde

In de ontwerpfase bepaal je al wat de volgende gebruikstoepassingen van je product gaan worden. Ga altijd voor de meest hoogwaardige hergebruikstoepassing. Je kiest de materialen voor je product allereerst op kwaliteit en veiligheid en vervolgens op basis van deze gebruikstoepassing.

"Een product is niet meer dan een verzameling grondstoffen voor een bepaalde functie voor een bepaalde tijd"

Let's empower
positivity

Positivity
7

Borg positieve arbeidsomstandigheden met groeimogelijkheden

Goede arbeidsomstandigheden en algeheel welzijn van de werknemers door de gehele supply cycle heen zijn van essentieel belang. Uiteraard moet kinderarbeid vermeden worden, maar ook zorgvuldig gebruik van chemicaliën en goede voorzieningen zijn belangrijk. Werknemers moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen.

Positivity
8

Zorg dat iedereen mee kan doen in het arbeidsproces

Bied werkgelegenheid voor iedereen onder de best mogelijke omstandigheden. Kies bewust voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Let's supply
change

Production
9

Produceer efficiënt en waar mogelijk binnen Europa

Produceer zoveel mogelijk in je eigen regio en sluit aan op regionale ketens. Put uit regionale bronnen en produceer dichtbij, in regionale ketens. Produceren buiten Europa kan soms een niet te vermijden tussenstap zijn richting je ultieme ambitie. Het gaat om de uiteindelijke transitie die je maakt. 

Production
10

Maak gebruik van herwonnen grondstoffen (urban mining)

In plaats van nieuwe grondstoffen te laten delven voor je materialen, kies je voor materialen die al al bestaan uit herwonnen grondstoffen. Deze grondstoffen zijn al eerder gebruikt in (andere) toepassingen, maar nog altijd van hoge kwaliteit. Door op deze wijze te werken is het niet nodig om nieuwe grondstoffen te produceren, waardoor je minder uitstoot hebt.

Production
11

Produceer zonder afval en zonder uitstoot

Werk energiepositief in productieprocessen. Zorg voor hergebruik van productie materialen “ZEROWASTE” zowel in je eigen productielocaties als bij locaties in de gehele supply cycle. Maak gebruik van waterzuiveringstechnieken. Kijk naar mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en voer deze veranderingen door, in samenwerking met de ketenpartners.

Let's be the first
to really
make it last

Growth
12

Deel en haal actief kennis en kunde in de cyclus

Praat met ketenpartners, deel innovaties, kennis en kunde. Leer van elkaars hindernissen en ervaringen en kies voor nieuwe vormen van samenwerking. Zo kun je bijvoorbeeld samen nieuwe businessmodellen of gezamenlijke proposities ontwikkelen. Rapporteer je positieve impact en deel je successen.

Growth
13

Zet continu concrete positieve stappen vooruit

Er is altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing! In de eigen keten en daarbuiten. Kijk op welke gebieden je elkaar kunt versterken en ga samen aan de slag richting een verantwoorde en duurzame toekomst. Het einddoel bereik je niet morgen, maar elke stap brengt je dichterbij.

"Afval is niets meer dan een verzameling grondstoffen zonder identiteitsbewijs"
Foto: Marcel van Hoorn. Herpublicatie uit Tijdschrift IT Management, ICT Media.

Let's learn
from the
first circular
safety shoe

“Foto: Marcel van Hoorn. Herpublicatie uit Tijdschrift IT Management, ICT Media.”

 

EMMA Safety Footwear is een van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter The Positive Footprint. In deze case lees je welke stappen zij momenteel zet om een positieve impact te realiseren in haar eigen productieketen. 


100% Circulaire veiligheidsschoen

Na een periode van intensief onderzoek lanceert EMMA Safety Footwear in maart 2018 haar volgende generatie veiligheidsschoenen: veiliger, comfortabeler én 100% circulair. Het betreft nu nog 6 modellen, maar EMMA Safety Footwear heeft de ambitie om al in 2019 haar totale safety shoe collectie circulair aan te bieden. Voorzien van een materiaalpaspoort en een serviceapparaat dat voorziet in een zorgeloze retourlogistiek. 

Veiligheid eerst, op de voet gevolgd door duurzaamheid

EMMA Safety Footwear ziet deze transitie als een reis, waarbij ze zich laat inspireren en motiveren door de positieve stappen die ze zet. Het bedrijf wil alleen nog maar een positieve indruk achterlaten op mens en planeet. Concreet betekent dit de vermijding van de inzet van (primaire) grondstoffen, vermijding van energiegebruik en CO2-emissies, de herwinning van grondstoffen en de toepassing in nieuwe producten. Daarnaast is het voor EMMA Safety Footwear vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving bij haar klanten en aan de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van haar medewerkers. 

Wat betekent circulaire productie voor EMMA?

De volledig circulaire productie van EMMA Safety Footwear betekent onder meer:

  • Elke circulaire schoen heeft een materiaalpaspoort.
  • De materialen in de schoen zijn gekozen om hun lange gebruiksduur.
  • Alle grondstoffen worden hergebruikt.
  • Voor elk materiaal is een volgende gebruikstoepassing bekend.
  • Alle schoenen worden uniek identificeerbaar om ze te kunnen volgen door de keten heen. 

EMMA Safety Footwear zorgt er in samenwerking met haar ketenpartners voor dat de schoenen geretourneerd worden, dat  de grondstoffen geregistreerd worden in een materialendatabank en de grondstoffen weer worden ingezet voor nieuwe producten. Vanaf 2019 wordt er ook reeds gerecycled materiaal toegevoegd aan de schoenen. Op dit moment is de binnenzool van 70% gerecycled materiaal gemaakt en ook de veters zijn gemaakt van gebruikte PET-flessen, die opnieuw gerecycled worden na gebruik. 

Safety as a service

De ambitie van EMMA Safety Footwear gaat nog een stap verder met het totaalservicepakket dat ze wil gaan aanbieden. Hierin worden alle aspecten die te maken hebben met kiezen, passen, dragen, onderhouden en retour nemen van een schoen betrokken. Zo ontstaat safety as a service: de klant betaalt niet meer voor het bezit, alleen nog voor het gebruik van de producten. De grondstoffen blijven eigendom van EMMA Safety Footwear, voor, tijdens en na gebruik. Door duurzame, schone grondstoffen te koppelen aan efficiënte retourlogistiek kunnen grondstoffen hun waarde behouden, het primaire grondstoffengebruik wordt sterk teruggedrongen en bestaande grondstoffen kunnen opnieuw als grondstof dienen. 

Aandacht voor mensen

Al vanaf de oprichting in 1931 creëert EMMA Safety Footwear positieve sociale impact door te kiezen voor diversiteit en inclusiviteit in haar organisatie. Momenteel werken er meer dan 100 mensen bij EMMA Safety Footwear met een afstand tot de arbeidsmarkt. EMMA Safety Footwear biedt haar personeel de kans om talenten te benutten en zich persoonlijk te ontplooien. Er wordt niet alleen gekeken naar de arbeidsomstandigheden in Nederland. EMMA Safety Footwear ziet er ook op toe dat de leveranciers en de ketenpartners een veilige omgeving bieden aan de mensen die dagelijks aan de EMMA schoenen werken. 

Next steps

EMMA Safety Footwear wil het goede voorbeeld geven richting energiepositieve productie en een duurzame economie. Daarbij blijven nog genoeg ambities over. Uiteindelijk wil het bedrijf alleen nog maar werken met duurzame energie en ervoor zorgen dat water weer schoon wordt teruggegeven, bij alle productielocaties in de keten. Via innovatie wil EMMA Safety Footwear ervoor zorgen dat we productie in Europa kunnen behouden en deels waar mogelijk terughalen, zodat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat. 

Wil je meer informatie over EMMA Safety Footwear of over de circulaire schoenen? Kijk dan op www.emmasafetyfootwear.com
 

Let's
get
in touch