Kies de weg vooruit

EMMA Safety Footwear wil een positieve voetafdruk achterlaten. De wereld mooier achterlaten dan hoe we haar gekregen hebben. Daarom geeft EMMA, samen met haar ketenpartners, het goede voorbeeld en maakt EMMA de weg vrij voor anderen naar nieuwe manieren van samenwerken in het belang van energiepositieve productie en een duurzame economie.  

Het is tijd voor de volgende stap

De circulaire EMMA veiligheidsschoenen vormen een sluitstuk van een lange periode van onderzoek en markeert vooral het begin van een nieuwe periode waarbij het denken over productie en gebruik grondstoffen radicaal omgaat. EMMA biedt de totale safety shoe collectie circulair aan, met materiaalpas­poorten en een moeiteloos service-apparaat voorzien van zorgeloze retourlogistiek. Dit om uiteindelijk safety duurzaam te maken en duurzaam safe. Zonder verlies in kwaliteit of comfort, met een positieve im­pact op mensen en op de planeet.

Let's make a positive footprint!

EMMA wil dat iedereen veilig en met een goed gevoel kan werken, overal, onder alle omstandigheden. Om dit te kunnen garanderen, voert EMMA Safety Footwear extreme veiligheidstesten en onderzoek uit. EMMA is continu op zoek naar de nieuwste innovaties op het gebied van veiligheid, pasvorm en draagcomfort. Begin 2018 werd de volgende generatie veiligheidsschoenen gelanceerd. Omdat EMMA alleen stappen vooruit zet, zijn deze schoenen nóg veiliger geproduceerd dan hun voorgangers. Deze schoenen zijn namelijk zo ontworpen dat ze nog meer gepersonaliseerd worden naar de voet, waardoor je beter contactmanagement ervaart met de grond waarop je loopt. Maar dit is niet de enige verbetering. EMMA kiest vanaf nu ook voor 100% circulaire productie. Elke circulaire schoen heeft een materiaalpaspoort. De materialen in de schoen zijn gekozen om hun lange levensduur. Er zijn andere constructies in de schoen gebruikt om de gebruiksduur van de schoen te verlengen. En alle grondstoffen in de circulaire schoenen worden hergebruikt. Voor elk materiaal is een volgende gebruikstoepassing georganiseerd.EMMA zorgt er in samenwerking met haar ketenpartners voor dat de schoenen geretourneerd worden, dat de grondstoffen geregistreerd worden in een materialenbank en de grondstoffen weer worden ingezet voor nieuwe producten. Er wordt ook reeds gerecycled materiaal toegevoegd aan de schoenen. Op dit moment is de inlegzool van 70% gerecycled materiaal gemaakt en ook de veters zijn gemaakt van gebruikte PET-flessen, die tevens ook weer gerecycled worden na gebruik.

EMMA ziet deze transitie als een reis, waarbij ze zich laten inspireren en motiveren door de positieve stappen die ze zetten. Een weg met hobbels en hindernissen, maar met een wonderlijke bestemming: de reis leidt EMMA naar een economie waar producten worden ontworpen voor hergebruik, waar grondstoffen na gebruik opnieuw ingezet worden en waar mensen op een voetstuk geplaatst worden door de bijdrage die zij leveren aan product, mens en milieu. EMMA streeft naar de vermijding van de inzet van (primaire) grondstoffen, vermijding van energiegebruik en CO2-emissies, de herwinning van grondstoffen en de toepassing in nieuwe producten. Daarnaast is het voor EMMA vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving bij haar klanten en aan de duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van haar medewerkers. Al vanaf de oprichting in 1931 creëert EMMA een goede sociale impact door te kiezen voor diversiteit en inclusiviteit in haar organisatie. Momenteel werken er meer dan 100 mensen bij EMMA met een afstand tot de arbeidsmarkt. EMMA biedt haar personeel de kans om hun talenten te benutten en zich persoonlijk te ontplooien. In het najaar van 2018 werd de nieuwe fabriek van EMMA in gebruik genomen, een 10.000 m2 grote factory, die we zero waste aan het inrichten zijn.

Er wordt niet alleen gekeken naar de arbeidsomstandigheden in Nederland. EMMA ziet er ook op toe dat de leveranciers en de ketenpartners een veilige omgeving bieden aan de mensen die dagelijks aan de EMMA schoenen werken. EMMA is ISO 14001 gecertificeerd en wekt zonne-energie op dankzij de zonnepanelen op het dak en de zonnepanelen op de zonneweide. Maar ook EMMA is er nog niet. EMMA wil op termijn alle schoenen uniek identificeren, om ze te kunnen volgen door de keten heen. Door duurzame, schone grondstoffen te koppelen aan efficiënte retourlogistiek kunnen grondstoffen hun waarde behouden. Hiervoor is de Circular Footwear Alliance opgericht. De Circular Footwear Alliance is een samenwerking tussen EMMA, Allshoes en FBBasic: www.cfalliance.eu. Deze alliantie voorziet in de retourlogistiek, ontmanteling en sortering van gedragen veiligheidsschoenen. Door dragers in de toekomst de mogelijkheid te geven de schoenen te gebruiken in plaats van te bezitten, kunnen de grondstoffen in eigen beheer blijven, voor, tijdens en na gebruik. Zo vindt er een belangrijke reductie in primaire grondstoffengebruik plaats en kunnen bestaande grondstoffen opnieuw als grondstof dienen. EMMA wil graag meer impact creëren voor de mensen die nu in de keten van EMMA, maar ook van de verschillende partners van EMMA werkzaam zijn, voor het milieu en voor de toekomstige generaties. EMMA is daarom als enige schoenenproducent aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Want alleen door samen te werken, samen volumes voor grondstoffenrecycling te creëren en kennis te delen, kun je duurzame verandering in de industrie realiseren. Al het positieve begint met een eerste stap die we graag samen zetten. Wil je meer informatie over EMMA Safety Footwear, samenwerkingsmogelijkheden of over de circulaire schoenen? Kijk dan op www.emmasafetyfootwear.com

Let's change
the game

Principles for EMMA's Positive Footprint

EMMA kiest voor transparante productie en een circulaire economie. Wij willen weer eigenaar zijn van de supply cycle en de verantwoordelijkheid nemen voor mensen en materialen. En we willen leiders uit de industrie uitdagen om samen met ons positieve veranderingen te realiseren. We willen grondstoffen optimaal benutten en hergebruiken en schone productie realiseren, zodat we zonder afval en met meer kwaliteit bijdragen aan een circulaire en duurzame economie waarbij iedereen wint. Dit vraagt om een ander perspectief en bewustzijn van iedereen in de waardeketen. We hebben daarvoor een aantal richtlijnen opgesteld. Voor onszelf en ter inspiratie voor andere industrieleiders. We willen namelijk een beweging creëren voor trotse mensen uit de industrie die continu een extra stap zetten, met een focus op kwaliteit en positieve impact. Elke handeling die je voert laat namelijk een voetafdruk achter in de wereld.

Let's see the
bigger picture

Perspective
1

Doorzie het spoor van vernieling, ken het spoor van vernieuwing

Onderzoek en analyseer je keten: wat gebeurt daar? Met welke leveranciers werk je? Wat gaat er goed en waar zijn verbetermogelijkheden? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden bij de ketenpartners? Welke maatregelen nemen zij al voor een duurzamere bedrijfsvoering? Zijn er regionale leveranciers die dezelfde (of betere) mogelijkheden bieden? Kijk ook naar de impact van de materialen die je leveranciers momenteel gebruiken. Zijn hier al volgende gebruikstoepassingen van bekend? Of kun je beter andere materialen kiezen met het oog op hergebruik? En zijn deze materialen veilig voor de mensen om mee te werken?

"Bijna alle producten zijn gedesigned to fail"
Perspective
2

Organiseer 100% zicht en transparantie op grondstoffen en productie

Ga met je ketenpartners in gesprek om betere producten te creëren, met respect voor mens en milieu. Laat hen open communiceren over hun processen. Weet welke grondstoffen en producten in jouw producten zitten, waar de materialen zich bevinden, hoe de productieprocessen in elkaar steken, wat de milieu-impact is van deze processen en welke stoffen er worden gebruikt. Zorg dat je grip en regie krijgt op wat er in jouw supply cycle gebeurt. Verander waar nodig van koers. 

Perspective
3

Geef je producten een identiteit (materiaalpaspoort)

Een materiaalpaspoort maakt hergebruik overzichtelijk. Het brengt in kaart welke materialen in jouw producten verwerkt zijn. Na gebruik kunnen deze materialen opgenomen worden in een materialenbank.  Door je producten een identiteit te geven, kun je de materialen in de juiste stromen laten verwerken na gebruik. Ook kun je het materialenpaspoort makkelijk delen met partners en  klanten om de eigenschappen van  het product duidelijk te maken. Het materiaalpaspoort is ook essentieel om uiteindelijk de milieu-impact van  de producten te berekenen.

"Afval is niets meer dan een verzameling grondstoffen zonder identiteitsbewijs"

Let's redefine
design

Design
4

Ontwikkel op basis van een gebruiksduur die past bij het product

Kijk in de ontwerpfase naar de optimale gebruiksduur van het product. Soms is dit de langst mogelijke gebruiksduur, maar een lange gebruiksduur mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het product. Houd in gedachten dat grondstoffen hun waarde behouden  als ze op hetzelfde of een gelijkwaardig niveau hergebruikt worden. Bij dit principe kijk je naar de kwaliteit van de materialen, de wijze waarop de materialen in het product verwerkt worden en naar het onderhoud van de materialen in de gebruiksfase.

Design
5

Design to recycle (ontmantelbaar en ontwikkel met zuivere stromen)

Houd in de ontwerpfase al rekening met het hergebruik van de producten. Zorg dat alle componenten herwonnen kunnen worden na gebruik. Maak gebruik van hernieuwbare grondstoffen, ken op voorhand de volgende gebruikstoepassing van je materialen, zorg dat de producten makkelijk te ontmantelen zijn en werk zoveel mogelijk met zuivere materiaalstromen (monostromen). Je kunt ook minder onderdelen in een product verwerken, zodat het ontmantelen minder werk en tijd kost.

Design
6

Design met een zo hoog mogelijke hergebruikwaarde

In de ontwerpfase bepaal je al wat de volgende gebruikstoepassingen van je product gaan worden. Ga altijd voor de meest hoogwaardige hergebruikstoepassing. Je kiest de materialen voor je product allereerst op kwaliteit en veiligheid en vervolgens op basis van deze gebruikstoepassing.

"Een product is niet meer dan een verzameling grondstoffen voor een bepaalde functie voor een bepaalde tijd"

Let's empower
positivity
People

Positivity
7

Borg positieve arbeidsomstandigheden met groeimogelijkheden

Goede arbeidsomstandigheden en algeheel welzijn van de werknemers door de gehele supply cycle heen zijn van essentieel belang. Uiteraard moet kinderarbeid vermeden worden, maar ook zorgvuldig gebruik van chemicaliën en goede voorzieningen zijn belangrijk. Werknemers moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen.

Positivity
8

Zorg dat iedereen mee kan doen in het arbeidsproces

Bied werkgelegenheid voor iedereen onder de best mogelijke omstandigheden. Kies bewust voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Let's supply
change

Production
9

Produceer efficiënt en waar mogelijk binnen Europa

Produceer zoveel mogelijk in je eigen regio en sluit aan op regionale ketens. Put uit regionale bronnen en produceer dichtbij, in regionale ketens. Produceren buiten Europa kan soms een niet te vermijden tussenstap zijn richting je ultieme ambitie. Het gaat om de uiteindelijke transitie die je maakt. 

Production
10

Maak gebruik van herwonnen grondstoffen (urban mining)

In plaats van nieuwe grondstoffen te laten delven voor je materialen, kies je voor materialen die al al bestaan uit herwonnen grondstoffen. Deze grondstoffen zijn al eerder gebruikt in (andere) toepassingen, maar nog altijd van hoge kwaliteit. Door op deze wijze te werken is het niet nodig om nieuwe grondstoffen te produceren, waardoor je minder uitstoot hebt.

Production
11

Produceer zonder afval en zonder uitstoot

Werk energiepositief in productieprocessen. Zorg voor hergebruik van productie materialen “ZEROWASTE” zowel in je eigen productielocaties als bij locaties in de gehele supply cycle. Maak gebruik van waterzuiveringstechnieken. Kijk naar mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en voer deze veranderingen door, in samenwerking met de ketenpartners.

Let's be the first
to really
make it last

Growth
12

Deel en haal actief kennis en kunde in de cyclus

Praat met ketenpartners, deel innovaties, kennis en kunde. Leer van elkaars hindernissen en ervaringen en kies voor nieuwe vormen van samenwerking. Zo kun je bijvoorbeeld samen nieuwe businessmodellen of gezamenlijke proposities ontwikkelen. Rapporteer je positieve impact en deel je successen.

Growth
13

Zet continu concrete positieve stappen vooruit

Er is altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing! In de eigen keten en daarbuiten. Kijk op welke gebieden je elkaar kunt versterken en ga samen aan de slag richting een verantwoorde en duurzame toekomst. Het einddoel bereik je niet morgen, maar elke stap brengt je dichterbij.

"Afval is niets meer dan een verzameling grondstoffen zonder identiteitsbewijs"

EMMA'S
KETEN

EMMA

--  

De staatsmijn Emma, onze thuishaven. De plek waar het eind jaren ’20 van de vorige eeuw, op 855 meter onder de grond, allemaal begon. De sociale werkvoorziening waar EMMA de allereerste veiligheidsschoen maakte, van wel 1 kilo zwaar, met een stalen bóvenop de schoen. Wat is er een hoop veranderd in de afgelopen 90 jaar! Everything has changed, except our principles. 2019 is het eerste jaar dat wij onze fabriek bij de staatsmijn Emma in Brunssum, met een beetje pijn in het hart bij sommige medewerkers, volledig achter ons hebben gelaten. Tijd voor een nieuw hoofdstuk in het leven van de schoenenfabriek EMMA! Gelukkig zijn de mensen, onze vakmensen, ons trouw gebleven. In Kerkrade, in het zuidelijkste puntje van Nederland, hebben wij in 2018 samen een toekomstgericht bedrijf opgebouwd. Hier worden de schachten voorzien van passende bezoling en hebben wij nog een eigen zwikkerij: een werkplaats waar de schoenen nog veelal met de hand worden geproduceerd. 

EMMA heeft nu een hypermodern pand met warmtepompen én LED-verlichting. In 2019 kwam daar de aanleg van zonnepanelen bij. In 2019 creëerden we ook ruimte voor groeimogelijkheden: uitbreiding van de productiecapaciteit in Kerkrade, het verstevigen van EMMA’s internationale marktpositie en ook mogelijkheden tot verdere verspreiding van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Achter de schermen is onze directie in 2019 druk bezig geweest met een nieuwe ontwikkeling om deze groei mogelijk te maken: de overname van EMMA door het Zweedse bedrijf Hultafors Group! Hultafors Group bestaat uit de merken Snickers Workwear, Hultafors, Wibe Ladders, Solid Gear, Dunderdon, Toe Guard, Hellberg Safety en Johnson Level. En nu hoort EMMA dus ook bij deze familie. Samen vormen we een unieke productfamilie voor professionele vakmensen. We kunnen vanaf nu alle professionals van top tot teen aankleden en van de juiste bescherming voorzien.

EMMA's eigen productiefaciliteit in Kerkrade is ISO 14001 gecertificeerd. Bij EMMA maken we voor 40% gebruik van watergedragen lijmen. Alle reststromen van het polyurethaan dat wij gebruiken voor de EMMA zolen wordt hergebruikt in isolatiemateriaal. Tot 2019 ontving EMMA al haar staalplaten in plastic verpakkingen. Omdat wij ons plasticverbruik willen verminderen, hebben we er samen met onze leverancier voor gezorgd dat er geen plastic meer gebruikt wordt. Dit zijn op jaarbasis 21.000 plastic zakjes minder verpakkingen. Ditzelfde hebben we ook gedaan bij de verpakkingen van de rubberzolen. Zo verbruiken we 3.600 zakken per jaar minder. Daarnaast gebruikt EMMA al haar dozen waarin EMMA haar schachten uit Brazilië ontvangt opnieuw. Deze worden gebruikt als 8 of 10 paarsdozen om gerede producten naar eigen klanten te verzenden. In 2018 heeft EMMA al de stap gezet om de eigen schoenendozen te veranderen naar schoenendozen van een mix van gerecycled materiaal en FSC materiaal, met milieuvriendelijke inkten.

Het voorkomen van uitvalparen is een belangrijke doelstelling binnen EMMA. Niet alleen vanuit ecologisch perspectief, uiteraard ook vanuit een economisch perspectief. Verspilling van materiaal is altijd belangrijk om te voorkomen. De eerste stap om dit percentage te verlagen is het plaatsen van het juiste personeel passend bij de werkzaamheden. Ook is er een nieuwe afdeling aangesteld om dit proces te monitoren. De afdeling productietechniek/quality control reageert direct op problemen door verbeteringsformulieren, quality alerts en ‘non-conformities’ te delen met de relevante betrokkenen en ook bijvoorbeeld de leveranciers van de schachten en zolen aan te sturen. De leveranciers ontvangen instructies om producten of processen te verbeteren. Zo heeft een zolenleverancier intern hun lijmproces verbeterd. Hier is in 2019 meer aandacht voor gekomen. Dit resulteert bovendien in dalende lijnen bij de retourafdeling bij EMMA, bij de oorzaak ‘duo zolen’, zolen van polyurethaan met rubber. De retourenstroom van de zolen wordt dus lager door intensiever en sturend contact met de leveranciers.

In de afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om alle materialen die wij gebruiken in kaart te brengen en deze te vervangen voor alternatieve materialen die milieuvriendelijker zijn. Zo hebben we PVC uit de collectie geëlimineerd, maar ook bepaalde weekmakers en siliconen mogen niet langer gebruikt worden. Alle materialen zijn in categorieën geplaatst en worden momenteel verder op grondstofniveau geanalyseerd. In 2020 en 2021 vindt er een diepere ‘finetuning’ plaats van deze materialen: materialen die op een C beoordeeld zijn (d.w.z. ‘oké voor nu, maar kunnen nog duurzamer’), moeten overgezet worden naar een A of een B materiaal, de hoogst haalbare categorieën op het gebied van materiaalveiligheid en materiaalgezondheid. Deze transitie is soms een uitdaging voor EMMA, want deze keuzes mogen nooit ten koste gaan van EMMA’s VCC principe: veiligheid eerst, dan comfort en dan pas circulariteit. Zo had EMMA in 2018 een schoen gelanceerd met een contrefort (een hielstuk) uit een A-klasse, maar die bleken onze dragers niet fijn te vinden dragen! Dus moesten we toch maar weer terug naar een C-materiaal….door deze ervaring maken we nu bewuste keuzes voor materialen die vooraf goed getest zijn op veiligheid en comfort.

NEXT GENERATION SAFETY

Next Generation Safety. Daar staat EMMA voor. Veiligheid staat altijd voorop. Niet alleen voor onze medewerkers en de werknemers in onze schoenenketen, maar ook voor onze klanten. De EMMA schoenen zijn ISO 20345:2011 gecertificeerd. Er vinden dagelijks uitgebreide testen in ons testcentrum plaats. Wij hanteren het VCC principe: Veiligheid, Comfort, Circulariteit. 100% Extremely Safe, 100% Extremely Comfortable, 100% Extremely Circular. Volgens EMMA is dat de juiste volgorde. Want wie wil er nu duurzame veiligheidsschoenen die niet veilig zijn? Ook hebben we recentelijk de term ‘veiligheid’ wat breder getrokken. We kiezen nu voor veilige voetbescherming, veilige arbeidsomstandigheden én voor veiligheid voor het milieu, ook voor toekomstige generaties. Zo is Next Generation Safety ontstaan. We hanteren vijf basisprincipes: de veranderende wereld waar we op inspelen, circulaire processen, continue verbetering, customer involvement en nieuwe technologie. Door op deze vijf pijlers te focussen zijn we "ready for the future".

Gebruiksduurverlenging is namelijk een belangrijk thema op onze ontwikkelafdeling. De EMMA modellen Himalaya, Zion, Andes, Amazone, Bryce en Alaska zijn niet alleen genoemd naar bekende natuurgebieden, deze modellen zijn al in 2018 voorzien van minder materialen en van slijtvastere materialen (die ook nog een veiliger, comfortabeler en recyclebaar zijn). Een voorbeeld van een duurzaam materiaal is het gebruik van een slijtvast TPU hielstuk om beschadigingen in leer te voorkomen. Het leer dat hiervoor gebruikt wordt is een oil nubuck, een leersoort die van zichzelf al oliën bevat en dus geen onderhoud van de drager nodig heeft. Ook zijn de Vera, Metric, Rocky en Ranger aangepast. Hier zijn minder onderdelen gebruikt, wat zorgt minder energie bij snijden, schalmen en stikken. De microvezelcomponenten van Vera en Metric zijn verlaagd van 12 naar 4 en de nubuck lederen componenten van Rocky en Ranger zijn gereduceerd van 16 naar 8. De veelgebruikte PVC-strip is vervangen door een TR- of TPE-strip. Beide materialen zijn thermoplastisch en kunnen na gebruik in de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht. Dus 100% recyclebaar!  Bovendien is er bij deze modellen gebruik gemaakt van een automatisch stiksel, om te voorkomen dat lijm wordt gebruikt voor het monteren van de bovenste delen. Snellere stiksels betekent kortere productietijd, dus minder energieverbruik in vergelijking met conventionele stiksels.

In 2019 zijn hier nog twee damesmodellen bij gekomen: Jess (laag) en Jodie (hoog). Want dames mogen er ook representatief uitzien op het werk, vonden wij. En onze dragers zijn dat roerend met ons eens! De veiligheidsschoenen mochten volgens onze dragers in alle kleuren geleverd worden, zolang het maar stijlvol zwart is…Jess/Jodie is een compromisloze, antraciete veiligheidsschoen, met de uitstraling van een echte sneaker. Een aantrekkelijke, vrouwelijke schoen, gemaakt op een damesleest. Op de ‘mannelijke versie’ van deze schoen zat eerst een groot PVC logo, hier hebben we een stempel van gemaakt in plaats van een ‘apart’ logo. Want waarom zouden we meer materiaal gebruiken dan nodig? Ook hier hebben we een groen veteroogje in het ontwerp verwerkt, in plaats van een haak, zodat de schoen minder snel kapot gaat aan de bovenkant. Het voorblad is van een extra slijtvaste coating voorzien, zodat het leer minder snel kapot gaat. Uiteraard is deze schoen ook voorzien van een veter van PET-flessen.

Vanuit Kerkrade ontwerpt EMMA ook haar rubberzolen en bepaalt EMMA de specificaties van haar rubberzolen.  Bij alle ontwikkelingen vanaf heden maken wij bewuste keuzes omtrent gebruiksduurverlenging. Bij alle modellen waar het mogelijk was hebben we minder onderdelen gebruikt. Voornamelijk het stikwerk is verminderd. Zonder verandering van het ontwerp. Meer en meer hebben we bij andere modellen de bovenstaande haken vervangen door een oog. Bij de standaard hoge werkers (Billy, Ringo, Patrick, Lukas) hebben we een paspel, sierbandje, weggelaten en vervangen door stiksels dat al aanwezig was. Voor het stiksel hebben we nu oranje garen gebruikt in plaats van zwart. Qua uitstraling blijven we de EMMA look behouden, maar het materiaalverbruik is hiermee verminderd.

  

Repairs

Bij EMMA nemen wij het woord ‘repair’ wel heel letterlijk: een beschadigde schoen kan opnieuw weer onderdeel van een ‘pair’ worden door een reparatie te ondergaan. Hoe stevig de schoenen ook worden geproduceerd, het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een veterhaak loslaat tijdens het dragen. Vele klanten brengen hun schoenen dan naar een lokale schoenmaker om de schoenen te repareren. Uiteraard bespaart dit tijd en transportbewegingen. Wat ook voorkomt is dat EMMA schoenen retour krijgt die met slechts een kleine reparatie weer een nieuw leven kunnen krijgen.

Dan voert EMMA reparaties uit in haar eigen fabriek. Dit komt neer op ongeveer 10 paar per week, dus 490 paar per jaar.

We hechten bovendien veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden in onze keten. Onze leveranciers hebben ook op dat vlak al veel belangrijke stappen gezet. Wist u dat onze schachtenleveranciers in Brazilië, Paraguay en China al een leefbaar loon betalen aan hun medewerkers? Dit loon ligt boven het minimumloon en voorziet in alle basisvoorzieningen.

-----

VIPOSA – producent van EMMA’s schachten

VIPOSA is al meer dan 20 jaar leverancier van de schachten van EMMA. Het bedrijf is gevestigd in Brazilië. Dat is niet voor niets: in Brazilië krijgen koeien veel beweegruimte en er worden 130.000 koeien per dag geslacht voor de vleesindustrie. Rundsleer is een bijproduct van de vleesindustrie. Het leer wordt namelijk gemaakt van de huid; een reststroom van rundvlees. En in Brazilië maken ze een van de beste leerkwaliteiten van de wereld.

Viposa verwerkt 12.000 ‘wet blues’ per dag. Wet blue zijn de leerproducten na het eerste looiproces, van huid tot leer. Bij Viposa worden al deze huiden geselecteerd, ook voor EMMA producten. Alleen de eerste twee categorieën worden gebruikt voor EMMA. Die zijn geselecteerd op beschadigingen door bijvoorbeeld krassen van doornstruiken maar ook door tekenbeten.

Doordat de huiden meteen verwerkt worden, is er geen zoutproces nodig. Dit scheelt erg veel water: 50 tot 100 liter water per huid en 20-30 kg zout. De koeien zijn 2 tot 3 jaar oud. De huiden zijn gemiddeld 7 mm dik. Viposa heeft een GOLD certificaat ontvangen van The Leather Working Group, wat aangeeft dat het leerlooiproces verantwoord verloopt.

De looistoffen zijn meer geconcentreerd dan de gebruikelijke vloeistof. Minder frequent verkeer betekent 30 tot 40% minder transport. Met deze methode gebruiken ze minder afvalwater en ze hebben het gebruik van sulfaat met 50% verminderd. De chemicaliën die nu gebruikt worden voor looien van het leer zijn niet schadelijk voor het milieu en biologisch afbreekbaar. Er wordt geen chroom 6 gebruikt, een stof dat schadelijk is voor het milieu, maar alleen chroom 3. Dat is ook veilig voor de mensen die er mee werken. Het looiproces werkt als volgt: de huiden worden nat gemaakt en draaien 1,5 uur in een drum, zodat de looistoffen worden opgenomen. Het daadwerkelijke looiproces duurt 17-18 uur.

De verfstoffen die gebruikt worden zijn gemaakt op 100% waterbasis.

 

Viposa heeft nu ook machines voor automatisch stikken. Dit is minder arbeidsintensief. De automatische stikmachine vervangt 8 tot 9 gewone stikmachines. Ook maken ze gebruik van watergedragen lijmen om de schachten te lijmen.

SL Qualità, EMMA’s productiepartner in Paraguay, wordt aangestuurd vanuit Viposa in Brazilië, dus de mensen in Paraguay worden opgeleid door de mensen in Brazilië. 50% van de schachten van EMMA wordt inmiddels al in Paraguay gemaakt. Deze hele fabriek is ook al voorzien van LED verlichting, dus aan duurzaamheid wordt ook gedacht. De mensen mogen hier staand werken, omdat dit beter is voor hun houding. En ze doen hier ook aan afvalscheiding!

De medewerkers hebben een medewerkersvereniging en krijgen gratis kinderopvang. Ze hebben altijd dokters, verpleegkundigen en een tandarts in hun fabriek. Ook ontvangen de medewerkers een apotheekkaart. Het bedrijf geeft hen krediet voor de kaart. Brandweerlieden trainen Viposa's personeel, zodat ze eerste hulp kunnen bieden. Ze hebben ook EHBO-kits. Ze gebruiken persoonlijke veiligheidsuitrusting. Elke sector heeft zijn eigen tijd om te sporten binnen Viposa. De lessen worden elke ochtend gegeven door een instructeur. En elke medewerker krijgt veiligheids- en kwaliteitstrainingen op hun eerste werkdag en ondertekenen dan meteen Viposa’s Integration Manual, waar alle belangrijke zaken in omschreven zijn (waaronder afvalscheiding!).

   

Het water dat Viposa gebruikt in haar processen wordt gefilterd door gewicht, leer heeft namelijk een ander soortelijk gewicht dan water. Zo wordt het leer uit het water gefilterd. Daarna gaat het water in een tank en gaat het door een “ecolizer”. Dan worden er chemicaliën (polymeren) toegevoegd en wordt de PH waarde gecontroleerd. Dit resulteert in schoner water. Dan gaat het water door een biologische reactor met bacteriën. Deze bacteriën “eten” de chemicaliën eruit. Daarna wordt door decanteren de bacteriën verwijderd. Dit gebeurt dus door zwaartekracht. Daarna gaat het water nog door een persfilter om schoon water te krijgen. Dit water gaat dan via een partner van Viposa terug naar de rivier.

Onze schachtenleverancier Viposa levert de schachten aan in grote dozen waar wel 8 paar schoenen in kunnen. Al deze schoenendozen worden bij EMMA hergebruikt, omdat deze dozen vervolgens gebruikt worden om onze eigen schoenendozen te kunnen verpakken per 8 paar. De dozen van Viposa zijn gemaakt van eucalyptus hout. Ook passen ze herbebossing toe. Onze eigen schoenendozen zijn milieuvriendelijk bedrukt en gemaakt van FSC materiaal.

Al het leerafval dat bij onze schachtenproducent in Brazilië vrijkomt, dus het afval de leerlooierij en de schachtenmakerij (de stans- en schalmafdeling), wordt in Brazilië verwerkt tot mest. Aan het leerafval worden mineralen toegevoegd, zodat de reststroom een voedingsstof wordt voor de bodem. Hiermee redden zij duizenden kilo’s aan leerafval per maand, wat anders op de afvalhoop zou belanden! Dit proces noemen ze thermische hydrolyse. Er wordt alleen stoom gebruikt. Dit bedrijf breekt de binding tussen het proteïne en het chroom. Het proteïne wordt biologisch afbreekbaar. Het chroom reageert nergens op. Resultaat: een mestproduct waaraan fosfaat en stikstofatomen worden toegevoegd om een ​​complete biomest te creëren voor het zaaiproces voor boeren die de gewassen ondersteunen om te groeien. Uit de bodem groeit gras, het voer voor de runderen, die op hun beurt een bron zijn voor het leer voor onze schoenen. Samen sluiten we cirkels.

NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo is in Brazilië wat vroeger Waalwijk in Nederland was: hét centrum van de schoenenindustrie. Hoewel het niet meer te vergelijken is met vroeger, worden in Novo Hamburgo nog steeds veel schoenen gemaakt. Vandaar dat ook veel leveranciers van EMMA hier gevestigd zijn. Een aantal van hen is al vele jaren een trouwe leverancier van EMMA op het gebied van o.a. logo’s en veters.

Stalen neuzen en voering

Onze Braziliaanse leverancier van stalen neuzen produceert maar liefst 2,8 miljoen stalen neuzen per maand. Het blijkt nog best lastig om ‘onze EMMA strip’ (die aan de stalen neus vastzit) te vervangen door een milieuvriendelijk materiaal dat ook voldoet aan onze vei- ligheidseisen. De messen moeten dan namelijk worden aangepast en de lijn schoongemaakt aangezien bij de rest van de productie wél PVC wordt gebruikt. Gelukkig maakt deze leverancier voor EMMA een uitzondering, zij het dat de strips handmatig moeten worden aangebracht. De stalen neuzen worden gestanst, diepgetrokken en vervolgens in een oven geplaatst (850 graden). Daarna gaan ze in een zoutbad (omdat zout niet verdampt), vervolgens in water om af te koelen, aansluitend in een verfbad en tot slot komt er nog een coating overheen. Het water dat men bij dit bedrijf gebruikt wordt hergebruikt en het productieafval wordt verkocht aan afvalverwerkingsbedrijven.

 

Op een auto-uur van Novo Hamburgo zit de leverancier die voor ons de voeringen maakt. De medewerkers hebben een werkweek van 44 uur en produceren maar liefst 400.000 meters stof per maand. De onderneming is zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld het waterhergebruik. Het water wordt eerst gebruikt voor lichte kleuren en daarna hergebruikt voor de donkere kleuren. Ook worden er stappen gezet om het energieverbruik terug te dringen. Dankzij een lichtkoepel weet men de energievraag te verminderen. De hitte van de machines wordt gebruikt om andere delen van de fabriek te verwarmen. De hitte die gebruikt wordt om stoffen te drogen, wordt gebruikt om water te verwarmen. Verder maken ze alleen gebruik van hydro-elektrische in plaats van fossiele brandstoffen. De volgende stap is het plaatsen van zonnepanelen. Het textielafval wordt naar andere bedrijven gestuurd, zodat deze bedrijven dit weer als grondstof kunnen gebruiken (waaronder stof voor voetballen).

Voor ‘onze’ voering wordt deze “circular knit” machine gebruikt: een rondbreimachine die zorgt voor meer elasticiteit en comfort. Onze voering bestaat uit polyamide en polyester. Deze stoffen zijn beide Öko-tex gecertificeerd. Dit betekent dat deze stoffen geen schadelijke bestanddelen bevatten. Mensen mogen niet in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en de stoffen mogen niet schadelijk zijn voor het milieu. Om het polyester te maken, worden filamenten (draden) gebruikt. 1 filament bestaat uit 144 hele dunne garens. Ook de verf die gebruikt wordt, bevat alleen stoffen die goedgekeurd zijn door de Europese Unie (deze voldoet aan de richtlijn REACH). Dit bedrijf kan daarnaast garen van gerecycled katoen en PET-flessen leveren. Daarnaast onderzoeken ze mogelijkheden om het granulaat voor de garens al met- een te verven (in plaats van het doek, waardoor er minder water nodig is).

Naast deze leverancier in Brazilië, die garens inkoopt om onder andere onze producten te produceren, hebben we ook nog een producent in China. Daar gaat men nog twee stappen verder terug in de keten. In China maken ze namelijk zelf de garens. Van granulaat polyester produceren zij filamenten. Hiervan spint men zelf de garens die worden gebruikt om onder andere onze voering te produceren. Met deze extra stappen dieper in de keten, kan men vanuit het oogpunt van circulariteit nadenken over hergebruik. Zo kan de eigen ingezamelde voering teruggebracht worden naar granulaat en opnieuw verwerkt worden voor eigen producten.

Voor de voering van de EMMA schoenen wordt deze “circular knit” machine gebruikt: een rondbreimachine die zorgt voor meer elasticiteit en comfort. Onze voering bestaat uit polyamide en polyester. Deze stoffen zijn beide Öko-tex gecertificeerd. Dit betekent dat deze stoffen geen schadelijke bestanddelen bevat. Ook de verf die ze gebruiken bevat alleen stoffen die goedgekeurd zijn door de Europese Unie (deze voldoet aan de richtlijn REACH).

Hielstukken

De TPU hielstukken voor de circulaire collectie worden in de omgeving van Novo Hamburgo geproduceerd. TPU is een erg mooi materiaal: het kan altijd opnieuw gebruikt worden, zolang het gecombineerd wordt met vergelijkbare materialen. De resten TPU worden meteen geshredderd (in kleine stukjes gehakt) en gemengd met nieuw materiaal. Dus al het afval wordt hergebruikt. Daardoor bevat ‘onze’ TPU tot 30% hergebruikt materiaal. Gebruikt TPU kan eventueel ook teruggestuurd worden. Onze leverancier gebruikt alleen producten die geen schade toebrengen aan onze planeet.

Haken en ogen

 

Bij onze leverancier van de haken en ogen in Brazilië wordt alle metaalafval en plasticafval reeds gerecycled. De leverancier krijgt het afval terug van de klant, of ze gebruiken afval in eigen processen voor andere toepassingen, of het afval wordt elders in de metaalindustrie gebruikt. Het water wordt ook hergebruikt via het waterbehandelingssysteem. Het water wordt hergebruikt in eigen productieprocessen, de rest vloeit weg. Dit water is zelfs schoner dan het ‘originele’ water. De metaalindustrie krijgt vaak kritieken van mensen die veel met het milieu bezig zijn. Deze industrie maakt namelijk gebruik van een galvaniseerproces. De metalen worden dan in een bad met chemicaliën gelegd. Om deze reden wordt gekeken naar vervangende methodes. Ze hebben daarom nu een metallisatieproces ingericht. In de toekomst willen ze dit proces steeds vaker gaan toepassen. Deze haken ondergaan een zogeheten metallisatieproces. Er wordt vloeibaar zink op het metaal gespoten. Hierdoor krijgt het metaal een beschermlaag en wordt corrosie vermeden. Vervolgens wordt er in cabines verf op het metaal gespoten. Onze leverancier heeft ook veel aandacht voor haar medewerkers. Er zijn altijd twee veiligheidsdeskundigen aanwezig én een brigade voor noodgevallen.

POLIYOU – leverancier van inlegzolen

De Poliyou inlegzolen worden onder goede arbeidsomstandigheden geproduceerd in Taiwan. Aan dit proces komen zeker geen kinderhanden aan te pas. Ook het milieu is voor Poliyou belangrijk. De inlegzool die EMMA gebruikt in haar veiligheidsschoenen is al voor 70% gemaakt uit gerecycled polyurethaan. Momenteel bekijkt Poliyou de mogelijkheid om inlegzolen te vermalen en compleet te recyclen. De gerecyclede materialen komen uit de meubelindustrie. Naast inlegzolen van gerecycled materiaal, maakt Poliyou ook andere soorten inlegzolen, zoals inlegzolen van natuurlijke materialen als bamboe en kurk. Voor veiligheidsschoenen heb je echter inlegzolen nodig die voldaan aan ESD normen (tegen statische lading). Om deze reden is natuurlijk materiaal niet altijd geschikt. Poliyou heeft hier overigens ook een oplossing voor gevonden: producten van bamboe met ESD materiaal erin verwerkt.

De Poliyou inlegzool voor EMMA voldoet verder aan alle eisen die een fabrikant van veiligheidsschoenen stelt voor haar dragers: slijtweerstand, waterhuishouding, treksterkte, anti-schimmel én dus ESD. Omdat je voor deze normeringen chemicaliën nodig hebt om de producten te kunnen produceren, is het belangrijk dat de dragers gebruik maken van de faciliteiten voor retourlogistiek, zodat Poliyou de grondstoffen weer terugkrijgt en kan hergebruiken.

De inlegzolen worden gemaakt door een chemische verbinding van verschillende materialen. Dit komt uit op rollen of sheets. Er wordt gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Daarvoor moeten de materialen eerst verzameld worden.

Het eindresultaat: een functioneel, ergonomisch ontworpen, duurzaam en veilig product:

 

Rubberzolen

Het bedrijf dat onze DUO-zolen (de rubberzolen) levert, worden in Europa geproduceerd. In de fabriek werken ongeveer 120 mensen in de productie, verpakking en kwaliteitscontrole. Het bedrijf verzendt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen paar veiligheidsschoenzolen en 2 miljoen paar hakken en halve zolen voor de reparatiemarkt. De producten worden gemaakt van rubber, een product dat deels goed te recyclen is op hetzelfde niveau.

Deze firma heeft social compliance hoog in het vaandel staan. Social compliance is het resultaat van de naleving van de regels van sociale verantwoordelijkheid door de gehele keten, waaronder het eigen beleid en de eigen praktijken van de organisatie, maar ook die van de toeleverings- en distributieketens. Zij volgen hierin de norm SA8000. Het is een continu proces waarin de betrokken partijen blijven zoeken naar betere manieren om de gezondheid, veiligheid en fundamentele rechten van hun werknemers te beschermen en de gemeenschap en de omgeving waarin zij werken te beschermen en te verbeteren. De pay-off van dit bedrijf luidt: ‘Safety first, because it matters’. Vandaar ook dat dit bedrijf is gecertificeerd voor ISO 18001, een arbo-management standaard. Het definieert een set van gezondheids- en veiligheidseisen op het werk, waar deze onderneming dus ruim aan voldoet. Bovendien maken zij vanaf heden onze rubberzolen alleen nog maar 1 zwart, zodat er geen extra vulkanisatieproces nodig is voor het oranje deel in de vorige zolen.

Dit zijn rPet veters, geproduceerd van oude PET flessen (frisdrank). Deze flessen worden klein gemaakt, versnipperd en vermalen tot een granulaat. Van dat granulaat wordt garen gemaakt en daar worden onze veters dan weer van vervaardigd.. Deze rPET veters zijn zelfs nog beter (wat slijtweerstand betreft) dan onze huidige veters. De productie van veters vindt tegenwoordig voornamelijk plaats in lagelonenlanden. De EMMA veter is echter een volledig Nederlands product. Het grootste voordeel van Nederlandse productie is dat je bij de verdere ontwikkeling betrokken kunt blijven en extra service wordt geboden. De levertijd van de veters is dan ook maar 10 werkdagen. Vergelijk dat maar eens met productie in China, dan zijn de veters wekenlang onderweg. De veters worden geproduceerd volgens de normen en de eisen van de Europese veiligheidsschoenenindustrie. Nagenoeg alle EMMA schoenen waren in 2018 al voorzien van veters van PET-flessen. Het proces gaat als volgt: EMMA komt met een voorstel voor een kleur en een materiaal. Het rPET-granulaat wordt geëxtrudeerd tot garen. Het garen wordt gespoeld op vlechtbobijnen. De bobijnen gaan op de vlechtmachine en daar wordt een veter van gemaakt. Er zit ook een pit van gebruikte PET-flessen in. De pit wordt op een breimachine gemaakt en vervolgens ingevoegd in het vlechtsel. Voorheen werd deze pit van polypropyleen gemaakt. Het verschil is dat rPET (de benaming voor gerecycled polyester van PET-flessen) een sterker materiaal is. De bedoeling is om de pit in de toekomst een andere kleur te geven, zodat we de rPET-veter bij terugname makkelijk kunnen onderscheiden van andere veters, en deze veters gerecycled kunnen worden. Na het vlechten is de volgende stap het nestelen; de veter wordt op lengte gesneden, en er komt  een uiteinde aan van acetaat. Tenslotte worden de veters  in de schoenen geveterd bij EMMA. Bij EMMA verzorgen we ook de blisters (de verpakkingen van de veters) voor de EMMA verkooppunten. Er zitten wel kleine verschillen in reguliere productie van veters en in productie van rPET-veters. Bij reguliere productie heb je altijd dezelfde kwaliteit. Nu heb je wel eens verschillende kwaliteiten. Dit komt doordat de flessen allemaal verschillende kleuren hebben. Van 1 batch granulaat van PET-flessen komt 20 ton garen in dezelfde kleur. Uit 40 PET-flessen wordt 1 kilogram garen gemaakt. Dit houdt in dat daar +/- 100 paar veters van gemaakt kunnen worden.

Zelfs onze sokken laten een positieve voetafdruk achter!

Een ander voorbeeld van een mooie samenwerking is die met onze leverancier van onze sokken. EMMA verkoopt niet alleen werk- en veiligheidsschoenen, maar ook eigen sokken. Al meer dan 12 jaar werken we met onze leverancier samen om de beste sokken aan onze klanten te kunnen leveren, de werksokken én de businesssokken. Onze leverancier zorgt ervoor dat er geen kinderarbeid plaatsvindt in de keten en dat de medewerkers een eerlijk loon ontvangen. De EMMA sokken worden in Italië geproduceerd. Europese productie dus, dus ook weinig transportbewegingen. De overheid zorgt er daar samen met de ondernemers voor dat de medewerkers in een veilige omgeving werken. De EMMA sokken zijn Öko-tex gecertificeerd, zodat onze dragers zeker weten dat er geen schadelijke stoffen voor mens en milieu in de sokken worden gebruikt. In de toekomst verwacht onze partner te gaan werken met een Detox certificaat. De Detox-belofte van Greenpeace vereist dat bedrijven 11 prioritaire gevaarlijke chemische groepen in alle stadia van de productie geleidelijk beëindigen. Andere futureproof ontwikkelingen zijn sokken van gerecycled materiaal en recyclebare sokken. Uiteraard blijven de sokken van hoogwaardige kwaliteit en voelen ze zeer comfortabel en ademend aan. 

Testimonials

Wat zeggen onze klanten?

  

Theo Baggerman, adviseur QHSE bij Dura Vermeer

‘Wij willen onze footprint verkleinen, net als EMMA’

Theo Baggerman is werkzaam bij Dura Vermeer, het gerenommeerde familiebedrijf dat bijna 165 jaar actief is in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Baggerman adviseert inzake MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ISO-certificering en QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). “Duurzaamheid is geen keuze meer maar een must”, benadrukt Baggerman. “Niet alleen voor ons bedrijf maar ook voor onze stakeholders.”


Een hoogwaardige oplossing voor alles wat met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te maken heeft. Op basis van dat uitgangspunt kwam Dura Vermeer – via Intersafe – in contact met EMMA Safety Footwear. Tijdens het NSWE 2018 (National Safety at Work Event) in Rotterdam kreeg Baggerman schoenveters van EMMA onder ogen die gemaakt zijn van PET-flessen. “Een dergelijke innovatie past perfect in het straatje van Dura Vermeer.” Van het een kwam het ander, en de kiem omom gebruikte PBM bij Dura Vermeer in te zamelen werd gelegd. Dat zit zo. Een medewerker die het bedrijf verlaat, om wat voor reden dan ook, levert niet vanzelfsprekend zijn Dura Vermeer-werkkleding in, dat wàs althans tot voor kort het geval. Ideaal was dat allesbehalve, want tja, waar komt die kleding uiteindelijk terecht, het internet telt immers tal van ‘marktplaats-achtige’ sites. Dura Vermeer wil voorkomen dat gebruikte PBM met daarop het bedrijfslogo van Dura Vermeer als het ware gaan ‘zwerven’ en mogelijk worden misbruikt, benadrukt Baggerman. “Het past ook niet bij de goede reputatie die ons bedrijf heeft op het gebied van duurzaamheid. Het inzamelen van PBM is dus een logische stap De firma COFA, een landelijk opererende speler op het gebied van retourlogistiek, coördineert de inzameling. Van de ingezamelde kleding worden allerlei nieuwe gebruiksvoorwerpen gemaakt, maar er ontstaat dus geen afval, daar gaat het om. Ook materialen afkomstig van ingezamelde schoenen worden hergebruikt voor diverse toepassingen. Baggerman: “Omdat EMMA schoenen circulair zijn, krijgen deze schoenen bij Dura Vermeer extra aandacht ten opzichte van andere merken.”

‘Nadenken over hoe je als bedrijf in de wereld wilt staan’

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is? Baggerman: “Circulariteit is de kapstok en motor achter verduurzaming. Wij zijn ook in de bouw bezig met circulariteit, maar juist PBM helpt bij de bewustwording omdat het zo tastbaar is.” Dura Vermeer is een familiebedrijf. Als je aan Job Dura, de bestuursvoorzitter van Dura Vermeer, vraagt wat hij ‘echt’ belangrijk vindt, dan heeft hij één woord: continuïteit van het bedrijf. De hoogste baas van het concern wil continuïteit, zijn bedrijf doorgeven aan volgende generaties. Ga je dus niet verstandig om met energie, grondstoffen of de maatschappij dan schiet Dura Vermeer zichzelf in de voet. Baggerman: “Dura Vermeer bestaat volgend jaar 165 jaar, in zekere zin bén je dan al duurzaam. Job Dura wil dat het bedrijf nóg een keer 165 jaar bestaat.” Het gaat niet om ‘snelle’ winst maar juist om langetermijndenken, stelt Baggerman. “Dat betekent in de eerste plaats nadenken over hoe je als bedrijf in de wereld wilt staan en hoe je omgaat met grondstoffen, energiegebruik en CO2 uitstoot..” Neem bijvoorbeeld de jonge medewerkers van Dura Vermeer, die vonden het lange tijd ‘niet meer dan normaal’ om te beschikken over een bedrijfsauto. “Nu hoor je ook andere geluiden zoals waarom niet meer de inzet van deelauto’s en mobiliteitsbudgetten, thuiswerken en videoconferencing. Dat soort ideeën trekken we door naar PBM. Met elkaar moet het beleid worden dat je je persoonlijke beschermingsmiddelen na gebruik inlevert voor hergebruik en dat je ook weet waarvoor je het doet.”
 

Werken met een materiaalpaspoort, net als EMMA
Duurzaamheid is geen keuze maar een must. “Voor ons, maar ook voor onze stakeholders. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met de toepassing van biodiversiteit in onze projecten. We halen groen weg als we bouwen en verstoren daarmee de biodiversiteit, maar wat brengen we daar voor in de plaats terug? Zo onderzoeken we of we bijvoorbeeld bijenkasten en insectenhotels kunnen terugplaatsen om de biodiversiteit een handje te helpen en gebruiken we materialen die opnieuw groeien. Je bent dan veel méér dan alleen een wegbeheerder. Er zit een hele wereld achter de bijen en insecten.. We hebben nu net de ‘keet van de toekomst’ gelanceerd. Een prototype van een bouwkeet waarin een veilige werkomgeving, duurzaamheid en innovatie bij elkaar komen. Zo is de buitenzijde van de keet gemaakt van oude spoorbielzen (houten dwarsliggers), beschikt het dak over  een zonnedoek om energie op te wekken en wordt binnen gebruik gemaakt van grote schermen omdat medewerkers vooral digitaal in de weer gaan met allerlei documenten. De keet van de toekomst beschikt ook over een insectenhotel, want door plaatsing van de keet verstoor je de biodiversiteit van de omgeving. Ook daar kijken we naar. Samen met afvalverwerker en recyclebedrijf Renewi onderzoeken we of we duurzame houten afvalbakken kunnen maken voor een bredere klantengroep, want wij hebben ook afvalhout dat vrijkomt tijdens de bouw van onze projecten.” Tot slot de  hamvraag: waarom is Dura Vermeer gestart met de inkoop van circulaire schoenen? “Omdat het perfect aansluit bij onze visie op duurzaamheid en circulair bouwen maar ook omdat het mij persoonlijk zeer aanspreekt. Ik zag laatst een tv-serie over de kledingindustrie, je kreeg onder meer een goed inzicht in de hoeveelheid CO2-uitstoot die vrijkomt en de hoeveelheid water die wordt gebruikt bij het maken van de kleding. Daar schrik je van!” Het moet anders, dat staat wel vast. “Wij willen onze footprint daadwerkelijk verkleinen, net als EMMA. Dura Vermeer is volop bezig met circulariteit en onze Infra-divisie bijvoorbeeld loopt daarin voorop: bitumen in asfalt, een product uit de olie-industrie wordt vervangen door plantaardige of polymeer-achtige alternatieven. We doen een pilot in Overijssel waarin we het wegbeheer overnemen van de provincie. Dat geeft ons de mogelijkheid te experimenteren met circulair bouwen. Wat je er aan de voorkant van de weg instopt, moet je aan het eind van de levenscyclus weer kunnen hergebruiken, zonder dat het al te veel energie kost. Dan werk je ook met een materiaalpaspoort, net als EMMA.“ De Track & Trace (het ‘volgen’ van de schoenen en materialen) bij EMMA vind ik een mooi initiatief om de retourlogistiek van gebruikte PBM te bevorderen, stelt Baggerman. “Je kunt in een contract vastleggen dat je de schoenen mag volgen, zodat je invloed kan uitoefenen dat deze ook terugkomen En als je zou kiezen voor een ander verdienmodel – denk aan een soort leaseconstructie waarbij een maandelijks bedrag voor EMMA schoenen wordt betaald – is de kans nóg groter dat de schoenen retour komen. De toekomst ziet er mooi uit.”
 

Eduard van Emmerik, hoofd Facilitaire Zaken bij Reinigingsdiensten Rd4

‘Aanschaf van circulaire EMMA schoenen is zeer bewuste keuze’

Eduard van Emmerik is hoofd Facilitaire Zaken bij Reinigingsdiensten Rd4. Dat bedrijf verzorgt de inzameling en verwerking van​ afvalstromen voor een groot aantal gemeenten in Zuid-Limburg. Daarnaast beheert Rd4 milieuparken en draagt het zorg voor straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding. Rd4 is al vele jaren zeer tevreden over de veiligheidsschoenen van EMMA Safety Footwear, vertelt Eduard van Emmerik. “Duurzaamheid is het fundament van ons bedrijf.”  

Gebouw- en energiebeheer, beveiliging, catering, beheer en de uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) behoren tot het brede takenpakket van Van Emmerik. Je zou kunnen zeggen dat hij bij Rd4 verantwoordelijk is ‘voor alles dat je ook thuis moet regelen’. Via een accountmanager van EMMA kwam hij destijds in contact met de veiligheidsschoenenproducent die al vele jaren marktleider in de Benelux is. “EMMA heeft zich op velerlei manieren op een positieve manier ontwikkeld, de Pasbus-service is daar een voorbeeld van.” En trouwens ook de ‘historie’ van EMMA draagt bij aan de hechte relatie met Rd4, zegt Van Emmerik. Want EMMA werd in 1931 opgericht om werkgelegenheid te verschaffen aan mensen die na een ongeval niet meer in de mijnen konden werken. De schoenenfabriek EMMA groeide uit tot eerste sociale werkplaats van Nederland. Van Emmerik: “Toen ik bij Rd4 in dienst trad deden we al zaken met de toenmalige moedermaatschappij van EMMA.”

‘We verspillen veel en dat vind ik onzinnig’

Duurzaamheid is de grondvest van Rd4. “En voor een groot gedeelte geldt dat ook van mij persoonlijk. Ik heb zelf altijd geprobeerd om producten te scheiden en er goed mee om te gaan. Dat moeten we niet alleen voor onszelf doen maar ook voor toekomstige generaties. We verspillen veel en dat vind ik bijzonder jammer. Als we met z’n allen meer en beter toezien op bepaalde zaken, dan hebben we minder energie nodig.” Voorbeelden? “Kies voor lichtsensoren in gebouwen en LED verlichting, laat deuren niet onnodig openstaan, enzovoort. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te maken of op te wekken, denk aan stroom en gas. Koop ook niet meer eten dan nodig. Ik heb een aversie aan all you can eat concepten, met name kinderen maar ook volwassenen laten veel eten liggen. Wordt dat soms de toekomst? Ik hoop het niet!  Je geeft ermee aan geen respect te hebben voor de mensen die het vervaardigd hebben en het is respectloos naar de dieren toe.”

Rd4 doet veel aan educatie. “Het gaat immers om ieders toekomst.” De maatschappij is een verspillingsfabriek aan het worden, geeft Van Emmerik aan. “Het is de hoogste tijd dat we met z’n allen beseffen waar we mee bezig zijn. Dat geldt voor alle producten. Er worden teveel producten gemaakt die geen meerwaarde hebben. Veel te veel mensen gaan zich pas gelukkig voelen als ze allerlei dingen aanschaffen. Dat vind ik erg jammer.”

‘Voor Rd4 is alles grondstof in plaats van afval’
Het uitgangspunt van Rd4 is ‘om zoveel mogelijk van gerecycled materiaal maken’, al zit daar soms een hoger kostenaspect aan vast, zegt Van Emmerik. “Tasjes die zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen zijn vaak twee tot drie keer zo duur dan de ‘gewone’ variant en dat is erg jammer.” Elke week is een basisschool te gast bij Rd4. “De kinderen krijgen dan twee uur lang voorlichting over het scheiden van afval. We leggen dan ook uit wat er van het afval gemaakt wordt na inzameling. Datzelfde doen we tijdens onze open dag, dan laten we zien hoe het ook anders zou kunnen. Rd4 heeft eigen kringloopwinkels, daar verkopen we producten die hergebruikt kunnen worden.

Rd4 doet veel om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Vandaar dat Rd4 gestart is met de aanschaf van circulaire EMMA schoenen, dat is een zeer bewuste keuze. “Want daarmee levert ons bedrijf een bijdrage, hoe klein ook, aan een betere wereld. Voor Rd4 is afval grondstof. Als we grondstoffen kunnen hergebruiken, dan zijn wij de eersten die dat doen.”

Arjan van Geel, Manager Health Safety Security and Environment bij ENGIE Services

Arjan van Geel is manager Health, Safety Security and Environment (HSSE) bij ENGIE Services  in Zuid-Nederland. ENGIE Services is de grootste technisch dienstverlener van Nederland. Arjan, die 26 jaar bij het bedrijf werkzaam is: “Ik schat dat het merk EMMA al zeker twee decennia onze veiligheidsschoen is.”

‘ENGIE Zuid-Nederland’ (Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) telt 1800 eigen medewerkers en circa vijfhonderd arbeidskrachten die zijn ingeleend. Wereldwijd telt ENGIE ongeveer 150.000 medewerkers. Het concern boekte in 2017 een omzet van 65 miljard euro. Het leven van Arjan van Geel staat beroepshalve in het teken van ‘Health, Safety Security and Environment’. Zodra de naam van veiligheidsschoenenfabriek EMMA valt, gaat er bij hem een lampje branden, al is die uitdrukking in dit verband een beetje cru. Arjan: “Ik herinner mij nog goed de grote brand die de fabriek van EMMA in Kerkrade volledig in de as legde.” Dat was in 2003. “Medewerkers van ons bedrijf hebben in die dagen alle zeilen bijgezet om EMMA te ondersteunen bij de herstart. Ik weet nog goed dat onze monteurs meteen naar EMMA zijn gegaan om te helpen.” Sinds de dag van die brand en de weken die erop volgden is er een bepaalde band ontstaan met EMMA, zegt Arjan. En vorig jaar heeft ENGIE de technische installaties van het nieuwe pand van EMMA aangelegd. ‘Uiteraard’ kent hij de A&A in Düsseldorf, de tweejaarlijkse mondiale vakbeurs waar vele honderden bedrijven ‘hun’ persoonlijke beschermingsmiddelen aanprijzen. Als het om de aanschaf van veiligheidsschoenen gaat, is veiligheid en kwaliteit – vaak gaan die twee samen – het belangrijkste, maar ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol, zegt Arjan. “Wij kiezen, juist vanwege die veiligheid, voor een S3 schoen, minimaal S3.” De prijs is uiteraard ook belangrijk, maar het gaat nooit ten koste van de veiligheid. “En altijd schoenen met stalen neuzen.” Op één uitzondering na: als medewerkers van ENGIE aan het werk zijn op Schiphol, zouden de detectiepoortjes (vanwege de stalen neus) ‘alarm’ slaan, vandaar dat het ENGIE-personeel op luchthavens uitgerust is met veiligheidsschoenen met kunststof neuzen en kunststof tussenzolen. We vinden het belangrijk dat veiligheidsschoenen, ongeacht het merk, als ze versleten zijn hun weg vinden naar de inzamelcontainers van COFA, om zo verwerkt te worden tot nieuwe grondstoffen. Op alle grote locaties van ENGIE staan containers zodat alle ENGIE medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om hun oude PBM’s in te leveren voor recycling.

NEXT STEPS